Hjem

Dansk Nationalkomité for ICTM

Forum for musik og dans i verden

 

Næste arrangement er:


Tirsdag d. 14. maj:

  1. 17:30 Generalforsamling
  2. 19:30 Åben samtale om stemmer og sang

    Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg


Generalforsamling kl. 17:30-19:15.


Dagsorden:

1 Valg af ordstyrer og referent

2 Formandens beretning

3 Selskabets regnskab

4 Diskussion af selskabets arbejde i fremtiden

5 Forslag til den kommende sæsons aktiviteter

6 Valg af styrelse, styrelsessuppleanter og revisor

7 Eventuelt

  • Ad. 6: Bestyrelsen består pt af Eva Fock (formand), Lene Halskov Hansen(næstformand), Andreas Otte (sekretær), Kiku Day (kasserer), Lisbet Torp (u. portefølje), Anders Chr. N. Christensen er revisor. Alle er på valg.
  • Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen).
  • Husk at betale kontingent (125 kr.) for 2018-19 til: Danske Bank Reg.-nr.:1551 Konto-nr.: 9376984.


Fyraftens-stævnemøde mellem stemmenørder og musiketnologer - en åben samtale om stemmer og sang i et globalt perspektiv kl. 19:30


Oplæg ved Malene Bichel og Eva Fock

  • Er der sammenhænge mellem funktion og stemmeteknik globalt?
  • Skaber vores kulturelle italesættelser om hvad sang er unødige problemer?
  • Kan udøvelsestilgange skabe nye erkendelser - også i forskningen?


Malene og Eva giver eksempler på, at det kan være frugtbart at arbejde sammen om spørgsmål som disse, på tværs af udøverperspektiver og antropologiske perspektiver, og faciliterer derefter en samtalesalon om emnet. Alle er meget velkomne til at medbringe undringer, spørgsmål og lydeksempler til samtalen.

 

 

 

 

 

 

 

Den næste Verdenskonference for International Council for Traditional Music (ICTM) bliver holdt

11. - 17. juli 2019 på Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

 

 

Copyright ©  All Rights Reserved