Sæsonens program 2016-17

Dansk Nationalkomité for ICTM

Forum for musik og dans i verden

Sæsonens foredrag 2016-2017

Lørdag d. 8. oktober 2016 kl. 13.00 på Kulturværftet i Helsingør

Seminar: Kystmusikkens nordatlantiske rejse

 

Langs Nordatlantens kyster har der gennem århundreder fundet en musikalsk udveksling sted. Med hvalfangerne fulgte dansemelodier. Med søfolk fra hele området fulgte gensidig udveksling af sange.

Melodierne blev en integreret del af den lokale musik, men fylder i dag meget lidt i de nordiske landes musikhistorie.

På seminaret KYSTMUSIKKENS NORDATLANTISKE REJSE giver fagfolk fra det nordatlantiske område et indblik i deres lands kystmusik, og vi ser nærmere på, hvorfor den fylder så lidt i den nationale musikhistorie.

 

Bára Grímsdóttir og Chris Foster (IS), Maurice Henderson (UK), Poul Ringsted (DK) med Hanne og Leif Saandvig Immanuelsen (GL), Jos Koning (NL), Ånon Egeland (NO), John Bæk (DK), Mats Nilsson og Ingegerd Sigfridsson (SE). Moderator Eva Fock

 

Seminaret er arrangeret i samarbejde med Dansk Nationalkomite for ICTM med støtte fra Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord,

Den Letterstedska Föreningen

og Helsingør Kommune.

 

Se mere om seminaret her, videoeksempler etc.

 

Tirsdag d. 15. november 2016 kl. 19:30 Bygning 16, 4. sal på KUA, Karen Blixens Vej 4. 2300 København S Dobbelt-foredrag med to kandidater:

 

Créeme – Tro mig. Om cubanske rapperes bidrag til social forandring i Cuba (v.Tine Bacher) Tine Bacher har, med udgangspunkt i Norman Faricloughs kritiske diskursanalyse, undersøgt betydningen af cubansk rap i forhold til sociale foran- dringer i landet. Hendes speciale tager udgangspunkt i kulturprojektet créeme, der opstod som et tværfagligt samarbejde mellem cubanske kunstnere i 2012. Undersøgelsen tager udgangspunkt i spørgsmål som: Hvordan udfordrer cubanske rapperes lyrik den dominerende politiske diskurs i Cuba? Hvilken rolle spiller musik i sociale forandrings-processer Cuba?

 

“You sound just like Zulus” - Den danske vokalgruppe Baobab Sisters’ repræsen-tation af sydafrikansk kortradition (v. Sarah Forchhammer). I sit speciale har Sarah Forchhammer beskæftiget sig med den danske vokalgruppe Baobab Sisters, som hun selv er medlem af. Gruppen beskæftiger sig med et repertoire bestående af

sydafrikanske sange og har opnået succes i både Danmark og sangenes hjemland Sydafrika. Men hvordan reagerer sydafrikanerne på de danske versioner af deres sange? Og hvordan repræsenterer gruppen den sydafrikanske kultur overfor et dansk publikum? Specialet belyser den danske vokalgruppes virke i forhold til Sydafrikas historiske racekonflikter samt diskurser om verdensmusik, appropriation og ejerskab.

Torsdag d. 2. februar 2017 kl. 19:30 Kulturarvssalen, Det Kongelige Bibliotek, Diamanten, etage E-øst, Søren Kierkegaards Plads 1 1221 København K

Paneldebat: UNESCOs kulturkonventioner – hvad handler de om og hvordan forvaltes de i Danmark?

 

I kraft af ICTM’s rolle som rådgivende NGO for UNESCO, ønsker vi, Dansk Nationalkomité for ICTM, at sætte fokus på muligheder og problematikker vedr. UNESCOs to kultur- konventioner: 2003-konventionen om bevaring af immateriel kulturarv og 2005-konventionen om sikring af kulturel diversitet. Med disse to konventioner italesætter UNESCO både diversitet og kulturarv, og har samtidig valgt at adskille temaerne.

Vi inviterer til paneldebat med en række aktører, der på forskellig vis arbejder med området. Hvad gør vi i Danmark? Hvad kan konventionerne bruges til? Hvordan kommer vi videre? og Hvad kan dansk-ICTM gøre?

Marianne Holm Pedersen, seniorforsker, Dansk Folkemindesamling ved Det Kongelige Bibliotek. Arbejder primært med kulturel mangfoldighed.

Ole Reitov er leder af Freemuse, medlem af UNESCO’s internationale ekspertpanel for 2005 konventionen, forfatter til afsnittet om kunstnerisk ytringsfrihed i UNESCO’s Globale Rapport 2015

Mille Gabriel, museumsinspektør Nationalmuseet, medlem af den danske UNESCO-nationalkomission. Forskningsområde inden for repatriering af kulturarv. Keith Howard er professor SOAS, University of London, formand for den Britiske ICTM nationalkomité og Liaison Officer mellem ICTM og det britiske forum for musiketnologi. Har især beskæftiget sig med bevaring af immateriel kulturarv i Østasien.

Andreas Otte er adjunkt ved Grønlands Universitet, og arbejder bl.a. med at skabe rammer for undervisning i lokal immaterial kulturarv i den grønlandske folkeskole.

 

Arrangeret i samarbejde med Dansk Folkemindesamling ved Det Kongelige Bibliotek.

 

Læs mere om arrangementet her.

 

Tirsdag d. 2. Maj 2017 kl. 18.00 General- forsamling og kl. 19:30 Foredrag. Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg.

 

Generalforsamling og foredrag om Japansk folkemusik i dag (v. David W. Hughes).

I år indleder vi med Generalforsamlingen kl. 18 og derefter vil vi kl. 19:30 have et foredrag om japansk folkemusik i dag. David W. Hughes er en ekspert på min’yō – japansk folkesang. Han har undervist på School of Oriental and African Studies, University of London. 2017 er 150-års jubilæum for diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Japan. Foredraget vil være på engelsk.

Copyright © All Rights Reserved