Komitéen

Dansk Nationalkomité for ICTM

Forum for musik og dans i verden

Bestyrelsen for 'Dansk Nationalkomité for ICTM - forum for musik og dans i verden'  består af:

Eva Fock (formand) er cand.phil i musik fra AUC, med en musiketnologisk doctoraalgrad fra Universiteit van Amsterdam 1989. Hun studerede Færøernes og Islands musikhistorie i 80'erne, og flyttede siden fokus til DK-Mellemøsten, med studier af musik blandt unge danskere med indvandrerbaggrund, med bogen: 'Mon farven har en anden lyd’.  Indonesisk musik har fulgt Eva hele vejen, både som udøvende og formidler, men i dag er hun mere generelt optaget af at formidle et mere globalt udsyn i musikundervisningen, både i gymnasiet og i folkeskolen, med lærebøgerne 'Musik omkring os', og 'På Tværs af Musik’, og med en lang række undervisningsmaterialer.

Lene Halskov Hansen (næstformand), mag.art. i folkloristik ved Københavns Universitet 1987. Faglig profil:  Folkemusikalske udtryksformer i Danmark med hovedvægten på sanglige og dansemæssige  udtrysformer, betydninger og kontekst samt folkeliv i og omkring kædedans.

Andreas Otte (sekretær), Ph.d. fra Københavns Universitet i 2014 på baggrund af afhandlingen ”Popular music from Greenland – Globalization, nationalism and performance of place”. Cand.mag. i Musikvidenskab, Københavns Universitet 2010. Ottes regionale interesse er Grønland, og teoretisk beskæftiger hans udgivelser sig med musikalsk læring og koblinger mellem musik og sted i lyset af globalisering og nationalisme. Han er desuden aktiv som musiker, primært i den grønlandske populærmusikscene.

Kiku Day (kasserer) er professionel shakuhachi (japansk bambusfløjte)-spiller og har en ph.d. fra School of Oriental and African Studies, University of London. Hun forsker i nutidig brug af shakuhachi inkl. dens brug som et zen buddhistisk instrument, pop musik i Asien, samt musik og kognition.

Lisbet Torp  har været leder af Musikmuseet (1998-2017). I 1990 blev hun dr.phil. ved Institut for Folkloristik (KU) på disputatsen Chain and Round Dance Patterns. 1989-1992 var hun seniorstipendiat ved Institut for Nygræsk og Balkanistik (KU) med emnet Rebetika, og i 1993 udkom hendes bog Salonikiós ”the best violin in the Balkans”. Hun har været formand for den danske nationalkomité af ICTM, medlem af ICTM’s hovedbestyrelse, formand for ICTM’s Study Group on Ethnochoreology, præsident for ICOM’s International Committee for Museums and Collections of Instruments and Music. Fra 1972-1987 underviste hun på Institut for Musikvidenskab på Danmarks Lærerhøjskole (i dag DPU).

Copyright ©  All Rights Reserved